EFT-grundkurs, 1-4 oktober 2018 i Stockholm.

EFT-grundkurs

Lär dig arbeta med Emotionellt fokuserad parterapi (EFT)

Emotionellt fokuserad parterapi är en av få parterapimetoder med dokumenterat gott och varaktigt behandlingsresultat. Metoden utvecklades av Dr. Sue Johnson och teorin innehåller element från humanistiska- och systemiska psykoterapiinriktningar med ett stort fokus på anknytningsteorin. I upprepade studier har forskarna kunnat visa hur par som befinner sig i kris och vanmakt blir hjälpta av EFT så att deras relation blir harmonisk, intim och trygg.

Vad lär du dig på kursen?

EFT-grundkursen (Externship) är en 4-dagarskurs som ger en grundlig introduktion till modellen. Du kommer även att få en större förståelse för teorin bakom metoden. På kursen får du lära dig att lättare se negativa samspelsmönster i en parrelation, du får verktyg att arbeta med samt en översikt över stegen och faserna i behandlingsarbetet. Genom videofilmer och praktiska kursmoment som rollspel och andra övningar kommer du att få utveckla dina grundläggande färdigheter för att kunna komma igång med att använda arbetssättet med dina klienter. Metoden kommer även att demonstreras med ett eller två riktiga par under kursen.

Första steget mot att bli certifierad EFT terapeut

Kursen arrangeras i samarbete med ICEEFT (International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy) och är det första steget mot att bli en certifierad EFT-terapeut.

Behörighet

För att bli antagen till EFT-grundkursen (Externship) krävs att den sökande har en akademisk utbildning. Den sökande skall tillhöra någon av gruppera nedan:

  • Examen som socionom.
  • Legitimerad psykoterapeut.
  • Legitimerad psykolog.
  • Legitimerad läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.
  • Annan motsvarande examen som ska vara på minst 180 högskolepoäng.
  • Eller ha ett European certificate for psychotherapy.

För samtliga grupper gäller också att man skall vara yrkesverksam inom relevant område.

Praktisk information

Pris: 9 900 kr plus moms. Kursen kan delbetalas utan extra kostnad.

Anmälan: Skickas till jens@humanprocess. Anmälan är bindande.

Datum & Tid: 1-4 oktober 2018. Tid 9:00 till 17:00 alla dagarna (du behöver vara med hela tiden för att få kursintyget).

Plats: Klara Södra kyrkogata 20, Stockholm (IOGT-NTO:s lokaler).

Lärare: EFT-trainer in training Jens Mebius, MSc & EFT-trainer Rebecca Jorgensen, PhD.

Språk: Kursen hålls på svenska; Jens Mebius föreläsningar, kursdeltagarnas rollspel och allt skriftligt kursmaterial är på svenska. Rebecca Jorgensen kommer att få allt översatt till engelska av simultantolk och hennes kommentarer kommer att översättas till svenska vid behov.


Kursledare


Jens Mebius


Jens Mebius, MSc
Jens är certifierad EFT-terapeut, EFT-handledare och under utbildning att bli EFT-trainer. Han är verksam i egen mottagning i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med EFT och par. Jens är en varm och inspirerande föreläsare och är den som kommer att hålla kursen.


Rebecca Jorgensen

Rebecca Jorgensen, PhD & EFT-trainer

Rebecca har lång erfarenhet av att utbilda i EFT och är Jens Mebius mentor. Hon är verksam över hela världen. Rebecca är tränad i metoden av Sue Johnson och är en mycket uppskattad och eftertraktad föreläsare. Hennes pedagogiska stil är varm och inkännande. Hon talar tydlig engelska och vid behov kommer hon att översättas till svenska.