EFT-utbildning

Bli Certifierad EFT terapeut

Vill du börja arbeta med emotionellt fokuserad parterapi (EFT)? Du kan utbilda dig inom EFT om du har ett yrkesliv inom metal hälsa och med en utbildning som socionom, psykolog, psykoterapeut, psykiatriker eller annan motsvarande examen med minst 180 hp. Även du som har en European certificate for psychotherapy är behörig att utbilda dig.

Lär dig EFT

Tre delmoment finns för att du skall få en djup och gedigen kunskap inom EFT. Den första delen är grundkursen i EFT (på engelska kallas den externship). De två andra momenten är EFT-handledning och “core skils” (en fortsättningskurs i EFT). På Grundkurser och Fortsättningskurser undervisar de mest erfarna EFT-terapeuter – EFT trainers.

Jens en uppskattad föreläsare


Föreläsning i San Diego

Jag höll tillsammans med tre av mina kollegor en föreläsning i San Diego inför mer än 300 personer om vad man gör när man som terapeut tappar bort sig som terapeut i parterapin och hur man hittar tillbaka.

Sagt om föreläsningen: “A mistake owned and shared, is a lesson and blessing for all – The co-presenters ever so generously shared videos of their clinical faux pas with delightful humour and honesty to a room full of over 300 therapists! Seriously? Who does that? Only Brave hearts! What better way to show that we all struggle and there’s no shame in making mistakes especially if we can learn from it, laugh a little at our self and grab a little love and compassion from within and from others. When we feel lost, panicky or confused in session, we can hit the ‘Process Replay’ button and reflect what just happened whilst gathering our wits and waiting for the fog to fade
 


"Utan parterapi hade vi inte hittat tillbaka till kärleken. Det var bra att inse att vi inte hade fixat våra problem själva. Nu är vår relation bättre än den någonsin har varit och vi står varandra väldigt nära idag. Förut kändes det som vi inte kunde prata om något känsligt utan att det blev gräl och missförstånd." Man 37 år och Kvinna 40 år.