Forskning om emotionellt fokuserad parterapi (EFT)

ForskningEmotionellt fokuserad parterapi (EFT) är en av få parterapier som har starkt vetenskapligt stöd (Stubb, 2005). Den har blivit accepterade och empiriskt validerade internationellt. I Sverige finns få parterapeuter som bedriver EFT.

90% förbättrar sin relation

Forskning visar att 90% av de par som gått i EFT har förbättrat sin relationer avsevärt och att 70-73% av de par som är i kris löser sin kris (Johnson, Hunsley, Greenberg & Schindler, 1999).

Generellt har emotionellt fokuserad parterapi inte några problem med återfall efter att parterapin har avslutats (Jacobson & Addis, 1993).

Flertaliga studier har gjorts kring emotionellt fokuserad parterapi

Många olika typer av par har funnits med i de stora och flertaliga studier som har gjorts kring emotionellt fokuserad parterapi (EFT). Det har varit par från olika kulturer, socialklasser, samkönade relationer (Denton, Burleson, Clarke, Rodriguez & Hobbs, 2000), äldre par (Bradley & Palmer, 2003), par där någon lider av kronisk värk (Kowal, Johnson & Lee, 2003) eller par där någon lider av depression, ångest, oro eller post-traumatisk stress (Johnson, 2002).

En total sammanställning kring den forskning som finns kring EFT hittar du här: http://www.iceeft.com/images/PDFs/EFTResearch.pdf

Här får du information om hur det är att gå i EFT.

Referenser:

Bradley, J. M. & Palmer, G. (2003). Attachment in later life : Implications for interventions with older adults. In Johnson, S. M. & Whiffen V. (Eds.) Attachment processes in couple and family therapy (pp. 281-299). New York : Guildford press.

Denton, Burleson, Clarke, Rodriguez & Hobbs (2000).A rationalized trial of emotionally focused therapy for couples. Journal of marital and family therapy, 29, 365-385.

Jacobson, N. S. & Addis, M. E. (1993). “Research on couple therapy : What do we know? Where are we going?” Journal of consulting and clinical psychology, 61, 85-93

Johnson, S. M. (2002) Emotionally focused couple therapy with trauma survivors : strengthening attachment bonds. New Yourk : Guildford press.

Johnson, S., Hunsley, J., Greenberg, L & Schindler, D. (1999). Emotionally focused couple therapy : Status & challenges ( a meta-analysis). Clinical Psychology : Science and Practice, 6 67-79.

Kowal, J., Johnson, S. M. & Lee, A. (2003). Chronic illness in couples: A case for emotionally focused therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 29, 299-310.

Stubb, S. (2005) ”What the research tells us”. I Harway, Michele (red) (2005). “Handbook of


"Det var inte så att vi funderade på att skilja oss, men vi hamnade alltid i samma typ av bråk. Jens hjälpte oss att ta ansvar för våra egna delar av bråken istället för att skylla på varandra." Man 37 år och Kvinna 31 år.
"Utan parterapi hade vi inte hittat tillbaka till kärleken. Det var bra att inse att vi inte hade fixat våra problem själva. Nu är vår relation bättre än den någonsin har varit och vi står varandra väldigt nära idag. Förut kändes det som vi inte kunde prata om något känsligt utan att det blev gräl och missförstånd." Man 37 år och Kvinna 40 år.
"Vi hade nog varit skilda idag om vi inte hade tagit tag i det. Nu känns det som vi har en relation som båda vill komma hem till. Allt är också mycket mer harmoniskt för barnen. Jens var mycket skicklig och kunnig." Kvinna 35 & Man 35

Av Jens har jag fått vägledning i hur jag ska tänka i situationer där jag tidigare känt att jag stängt av. Utan den hjälpen hade jag aldrig känt mig så stolt över mig själv, mitt liv och min situation som jag känner mig idag.” Kvinna, 31