Håll om mig – livsavgörande samtal om kärlek

Håll om mig - kurs för par

Kurs för par

Känslomässig lyhördhet är nyckeln till varaktiga kärleksrelationer. En trygg, hållbar och kärleksfull parrelation är helt och fullt möjligt att nå när vi har en karta att gå efter. Denna kurs bygger på idén att kärlek över tid mellan två förälskade personer är fullt möjligt att uppnå. När vi känner en större trygghet och tillit med vår älskade vågar vi ta risker och vara mer öppna och sårbara vilket gör att vi blir starkare och sannare som människor.

Kursens mål

Programmets deltagare kommer att:

  • få en bättre förståelse av vad romantisk kärlek innebär.
  • bättre förstå sina egna och partnerns känslomässiga reaktioner och behov.
  • få redskap för att sätta stopp för negativ mönster.
  • kunna skapa positiva kärleksband baserat på trygghet, tillit och intimitet.

Om “Håll om mig”-kursen

Kursen Håll om mig – livsavgörande samtal om kärlek består av åtta avsnitt om vardera baserade på teorin och tillämpningen av parterapin emotionellt fokuserad parterapi. Det första avsnittet fokuserar på den nyvunna vetenskapen om kärlek och vad den lär oss. De följande sju avsnitten handlar om att hjälpa par att själva kunna använda sig av de sju samtalen som finns i boken Håll om mig.

Parterapi eller kursen?

Observera att Håll om mig – livsavgörande samtal om kärlek är ett utbildningsprogram för par som vill förbättra kvaliteten i sin relation. Går ni i parterapi kan kursen få er att få mera utav er parterapi. Men det är inte avsett att vara ett alternativ till parterapi. Är ni i kris, någon av er är tveksam på om ni vill vara tillsammans, ni har svåra relationsproblem eller någon av er har en svår depression eller annan svår psykiatrisk diagnos är det viktigt komplettera kursen med parterapi eller individuell psykoterapi. Följande situationer är exempel där kursen inte är lämplig:

  • Hot och våld förekommer i relationen.
  • Någon av parterna missbrukar.
  • Det pågår en otrohet.

Förekommer någon av exemplen ovan behöver ni parterapi och eventuellt individuell psykoterapi. Ni ansvar själva för att någon av de tre exemplen ovan inte stämmer på er.

 


"Det var inte så att vi funderade på att skilja oss, men vi hamnade alltid i samma typ av bråk. Jens hjälpte oss att ta ansvar för våra egna delar av bråken istället för att skylla på varandra." Man 37 år och Kvinna 31 år.
"Vi hade nog varit skilda idag om vi inte hade tagit tag i det. Nu känns det som vi har en relation som båda vill komma hem till. Allt är också mycket mer harmoniskt för barnen. Jens var mycket skicklig och kunnig." Kvinna 35 & Man 35

Av Jens har jag fått vägledning i hur jag ska tänka i situationer där jag tidigare känt att jag stängt av. Utan den hjälpen hade jag aldrig känt mig så stolt över mig själv, mitt liv och min situation som jag känner mig idag.” Kvinna, 31