Om Jens Mebius

Jens Mebius
 
Min verksamhet är fokuserad på emotionellt fokuserad parterapi (EFT). Jag tillhör en av de första som började arbeta med denna parterapiform i Sverige och har stor erfarenhet av att arbeta med metoden. Som grundare av Sweden EFT Community verkar jag för att sprida kunskap kring emotionellt fokuserad parterapi. Jag har erfarenhet av att undervisa om emotionellt fokuserad parterapi bl.a. på psykologprogrammet på Uppsala Universitet. Idag är jag “EFT trainer in traning” vilket betyder att jag har rätt att anordna godkända utbildningar i EFT med stöd av andra EFT trainers. I  Stockholm hjälper jag par i parterapi och jag är certifierad EFT-terapeut. Jag är även EFT-handledare och i handledning hjälper jag andra parterapeuter och familjerådgivare att lära sig metoden.

Jag innehar ett european certificate for psychotherapy.

Utbildning

Jag har en master in gestalt psychotherapy från Derby University i England. Utbildningen skedde i samarbete med Gestalt-Akademin i Skandinavien. Jag är också vidareutbildad i emotionellt fokuserad parterapi och är certifierad EFT-terapeu och EFT-handledare.

Humanprocess

Mitt företag Humanprocess startades 2005 för både individuell terapi och parterapi men är numera framförallt inriktad på emotionellt fokuserad parterapi. I mån av tid bedrivs fortfarande individuell psykoterapi. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Stockholm. Företaget som är en enskild firma innehar F-skattsedel och är ansvarsförsäkrat.

Medlemskap

Psykoterapeutiska föreningar som jag har medlemskap i:

EAP – European Association for Psychotherapy
ICEEFT – International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy

Tidigare yrkeserfarenhet

Tidigare har jag arbetat som vårdare inom psykiatrins öppen- och slutenvård. Jag har även arbetat för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), en organisation som agerar för att människor med psykisk ohälsa ska få bättre förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. För RSMHs räkning höll jag kurser kring bemötande och återhämtning från psykisk ohälsa, för bl.a. kommun och landstingsanställda inom psykiatrisk vård.

Längre tillbaks i tiden har jag även arbetat som systemutvecklare, konsult och gymnasielärare.


"Utan parterapi hade vi inte hittat tillbaka till kärleken. Det var bra att inse att vi inte hade fixat våra problem själva. Nu är vår relation bättre än den någonsin har varit och vi står varandra väldigt nära idag. Förut kändes det som vi inte kunde prata om något känsligt utan att det blev gräl och missförstånd." Man 37 år och Kvinna 40 år.