Parterapi i Stockholm

Parterapi i Stockholm

Bryt era destruktiva mönster och stärk ert förhållande

Emotionellt fokuserad parterapi ger er möjligheten att komma ur destruktiva mönster. Det är en parterapi som skapar förutsättningar för att känna större tillit och djupare intimitet med varandra.

Att gå i emotionellt fokuserad parterapi (EFT)

I emotionellt fokuserad parterapi ligger fokus på ert samspel och hur ni båda bidrar till detta samspel. Det är hur ni hamnar i era destruktiva mönster som är i fokus, inte vem som har rätt eller fel. Ni får hjälp att bryta era destruktiva mönster och stöd att skapa trygghet och tillit i er relation. Med hjälp av emotionellt fokuserad parterapi lär ni er att se varandra och stötta varandra i konflikter i stället för att hamna i negativa spiraler.

Självklart spelar det ingen roll om ni är gifta, sambo, särbo eller är omgifta. Om ni lever i en homosexuell eller heterosexuell relation spelar heller ingen roll .

90% är nöjda

Emotionellt fokuserad parterapi  tillhör en av de parterapiformer som har starkast stöd från forskning (Stubb, 2005). Forskning visar att 90% av de par som gått i emotionellt fokuserad parterapi förbättrar sin relation avsevärt och att 70-73% av de par som är i kris kan bearbeta krisen (Johnson, Hunsley, Greenberg & Schindler, 1999).

10 till 20 gånger

En emotionellt fokuserad parterapi tar vanligtvis 10 till 20 gånger. Ibland tar emotionellt fokuserad parterapi längre tid, som exempelvis i relationer där den ena eller båda har tidigare erfarenhet av trauman i form av övergrepp och våld. I de fallen får man räkna med 30 till 40 parterapitillfällen.

Våld och missbruk

Metoden fungerar dock ej för relationer där det förekommer våld och hot om våld. Finns missbruk av alkohol eller andra droger är det viktigt att det är något som är tryggt att prata om för att metoden skall vara effektiv.

Praktisk information

Mottagningen finns på Gräsgatan 6 på Söder i Stockholm. Närmaste tunnelbanestation är Skanstull. Buss 3, 4, 57, 74 och 164 stannar även i närheten på Eriksdals busstation.

För mer information om att gå i parterapi i Stockholm eller för att boka tid, kontakta mig på jens@humanprocess.se.

Referenser:

Johnson, S., Hunsley, J., Greenberg, L & Schindler, D. (1999). Emotionally focused couple therapy : Status & challenges ( a meta-analysis). Clinical Psychology : Science and Practice, 6. 67-79.
Stubb, S. (2005) ”What the research tells us”. I Harway, Michele (red) (2005). “Handbook of couple therapy”. John Wiles & sons, Inc : New Jersey


"Det var inte så att vi funderade på att skilja oss, men vi hamnade alltid i samma typ av bråk. Jens hjälpte oss att ta ansvar för våra egna delar av bråken istället för att skylla på varandra." Man 37 år och Kvinna 31 år.
"Vi hade nog varit skilda idag om vi inte hade tagit tag i det. Nu känns det som vi har en relation som båda vill komma hem till. Allt är också mycket mer harmoniskt för barnen. Jens var mycket skicklig och kunnig." Kvinna 35 & Man 35

Av Jens har jag fått vägledning i hur jag ska tänka i situationer där jag tidigare känt att jag stängt av. Utan den hjälpen hade jag aldrig känt mig så stolt över mig själv, mitt liv och min situation som jag känner mig idag.” Kvinna, 31