Utbildning i EFT

Bli Certifierad EFT terapeut

Vill du börja arbeta med emotionellt fokuserad parterapi (EFT) se nedan? Om ni är ett par som är intresserad av utbildning för er relation, kolla in här: Håll om mig (HOM) – Kurs för par.

Du kan utbilda dig inom EFT om du har ett yrkesliv inom metal hälsa och med en utbildning som socionom, psykolog, psykoterapeut, psykiatriker eller annan motsvarande examen med minst 180 hp. Även du som har en European certificate for psychotherapy är behörig att utbilda dig.

Lär dig EFT

Tre delmoment finns för att du skall få en djup och gedigen kunskap inom EFT. Den första delen är grundkursen i EFT (på engelska kallas den externship). Det andra momenten är fördjupningskursen i EFT(”core skils”). Det tredje delmomentet är handledning i EFT. På Grundkurser och Fortsättningskurser undervisar de mest erfarna EFT-terapeutern, de så kallade EFT trainers. Men jag kan även rekommendera att gå på andra moment som EFT-events för att fördjupa din kunskap i EFT.

Aktuella kurser i Stockholm EFT centers regi

Grundkurs i EFT (externship) – Stockholm

Fördjupningskurs i EFT (Core Skills)

Klassiska EFT rollspel

Trauma i EFT för par, Facing The Dragon Together

Möt dina par med värme

Jens en uppskattad föreläsare

Jens är certifierad lärare och handledare i EFT  eller EFT trainer som den engelska titeln är. Han företräder och är utbildad inom ICEEFT riktlinjer för EFT. Jens har erfarenhet av att undervisa om EFT bl.a. på psykologprogrammet på Uppsala Universitet.

Jens Mebius i San Diego
Dimitrij Samoilow, Simona Herb, Rebecca Jorgensen, Jens Mebius

Jens höll tillsammans med tre av sina kollegor en föreläsning i San Diego inför mer än 300 personer. Föreläsningen handlade om vad man gör när man som terapeut tappar bort sig som terapeut i parterapin och hur man hittar tillbaka.

Sagt om föreläsningen:

A mistake owned and shared, is a lesson and blessing for all – The co-presenters ever so generously shared videos of their clinical faux pas with delightful humour and honesty to a room full of over 300 therapists! Seriously? Who does that? Only Brave hearts! What better way to show that we all struggle and there’s no shame in making mistakes especially if we can learn from it, laugh a little at our self and grab a little love and compassion from within and from others. When we feel lost, panicky or confused in session, we can hit the ‘Process Replay’ button and reflect what just happened whilst gathering our wits and waiting for the fog to fade