Utbildning i EFT

För dig som vill börja arbeta med emotionellt fokuserad parterapi (EFT) så driver Humanprocess även Stockholm EFT center, ett utbildningsinstitut som är anslutet till ICEEFT som är det organ som reglerar utbildningar inom EFT.

 EFT för yrkesfolk

Du kan utbilda dig inom EFT om du har ett yrkesliv inom metal hälsa och med en utbildning som socionom, psykolog, psykoterapeut, psykiatriker eller annan motsvarande examen med minst 180 hp. Även du som har en European certificate for psychotherapy är behörig att utbilda dig.

Bli Certifierad EFT terapeut

Lär dig EFT

Tre delmoment finns för att du skall få en djup och gedigen kunskap inom EFT. Den första delen är grundkursen i EFT (på engelska kallas den externship). Det andra momenten är fördjupningskursen i EFT(”core skils”). Det tredje delmomentet är handledning i EFT. På Grundkurser och Fortsättningskurser undervisar de mest erfarna EFT-terapeutern, de så kallade EFT trainers. Men jag kan även rekommendera att gå på andra moment som EFT-events för att fördjupa din kunskap i EFT.

Grundkurser i Stockholm EFT centers regi

Grundkursen i EFT (externship)är en 4-dagarskurssom ger en grundlig introduktion till modellen. Du kommer även att få en större förståelse för teorin bakom metoden. På kursen får du lära dig att lättare se negativa samspelsmönster i en parrelation, du får verktyg att arbeta med samt en översikt över stegen och faserna i behandlingsarbetet. Genom videofilmer och praktiska kursmoment som rollspel och andra övningar kommer du att få utveckla dina grundläggande färdigheter för att kunna komma igång med att använda arbetssättet med dina klienter. Metoden kommer även att demonstreras med ett eller två riktiga par under kursen.

Anmälan och mer information: Grundkurs i EFT i Stockholm.

Fördjupningskurser i Stockholm EFT centers regi

Du kommer på fördjupningskursen träna EFT-interventioner i rollspel och få handledning på ditt eget parterapeutiska arbete. Metoden kommer demonstreras med hjälp av video och “live” -parterapi som varvas med teoretiska föreläsningar och rollspel i små grupper. Du kommer även få återkoppling på arbetet med ett av dina par.

Anmälan och mer information: Fördjupningskurs i EFT i Stockholm.

Temakurser i EFT i Stockholm EFT centers regi

Temakurserna beröra olika teman eller speciella tillämpningsområden i EFT. Behörigheten brukar vara en EFT-grundkurs, men inte alltid.

Se aktuella temakurser: Temakurser i EFT i Stockholm. 

Jens en uppskattad föreläsare

Jens är certifierad lärare och handledare i EFT  eller EFT trainer som den engelska titeln är. Han företräder och är utbildad inom ICEEFT riktlinjer för EFT. Jens har erfarenhet av att undervisa om EFT bl.a. på psykologprogrammet på Uppsala Universitet.

Jens Mebius i San Diego
Dimitrij Samoilow, Simona Herb, Rebecca Jorgensen, Jens Mebius

Jens höll tillsammans med tre av sina kollegor en föreläsning i San Diego inför mer än 300 personer. Föreläsningen handlade om vad man gör när man som terapeut tappar bort sig som terapeut i parterapin och hur man hittar tillbaka.

Sagt om föreläsningen:

A mistake owned and shared, is a lesson and blessing for all – The co-presenters ever so generously shared videos of their clinical faux pas with delightful humour and honesty to a room full of over 300 therapists! Seriously? Who does that? Only Brave hearts! What better way to show that we all struggle and there’s no shame in making mistakes especially if we can learn from it, laugh a little at our self and grab a little love and compassion from within and from others. When we feel lost, panicky or confused in session, we can hit the ‘Process Replay’ button and reflect what just happened whilst gathering our wits and waiting for the fog to fade

Kurser som är öppna för vem par.

Om ni är ett par som är intresserad av utbildning för er relation, kolla in här: Håll om mig (HOM) – Kurs för par. Just nu hålls inga kurser för par.