Eftermiddagshandledning

Kom och träffa andra terapeuter som lär sig EFT i en liten trygg grupp. Vi kommer vara max 4 personer i eftermiddagshandledning i EFT. Du kommer få möjlighet att ha en timme att fokusera på något som du behöver hjälp med i din EFT utveckling. Det finns många varianter på teman du kan ta handledning på i EFT.

Du kan komma med exempelvis en videofilm på ditt par som du behöver hjälp med. Ett annan variant är att du kommer med en traditionellt ärende handledning, där du får feedback från mig och där vi sätter upp ett rollspel.  Kanske har du med dig en film med ett par som du undrar om du kan använda för certifiering. Du kanske kommer med ett tema som du tycker är svårt tex som hur hittar jag någons känslor som hela tiden säger att jag vet inte vad jag känner. Det är till och med möjligt att ta med ett par för direkthandledning (LIVE).

Läs mer här: eftermiddagshandledning i EFT.

Eft parterapi

”Som handledare är Jens mycket inkännande och lyhörd. Hans empatiska och ödmjuka sätt gör att jag alltid känner mig trygg och stärkt under handledningen. Jens har en mycket gedigen och bred kunskapsbank vilken han generöst delar med sig av och efter varje handledningstillfälle har jag fått med mig en ny infallsvinkel och en ökad förståelse.” Gabriella Schwihlik, certifierad EFT terapeut, fil mag/leg psykoterapeut, handledare & lärare i psykoterapi.