Forskning om emotionellt fokuserad parterapi (EFT)

Emotionellt fokuserad parterapi (EFT) är en av få parterapier som har starkt vetenskapligt stöd (Stubb, 2005). Den har blivit accepterade och empiriskt validerade internationellt. Så forskning om EFT är stark, läs mer nedan.

Forskning om EFT

90% förbättrar sin relation

EFT är evidensbaserad vilket i all enkelhet betyder att man genom forskningsstudier  tagit reda på att metoden faktiskt fungerar. Lyckandefrekvensen efter fullgjord terapi är 70-73% och 90% av paren gör framsteg, inom 10-20 samtal (Johnson, Hunsley, Greenberg & Schindler, 1999).

Generellt har emotionellt fokuserad parterapi inte några problem med återfall efter att parterapin har avslutats (Jacobson & Addis, 1993).

Flertaliga studier har gjorts kring emotionellt fokuserad parterapi

Många olika typer av par har funnits med i de stora och flertaliga studier som har gjorts kring emotionellt fokuserad parterapi (EFT). Det har varit par från olika kulturer, socialklasser, samkönade relationer (Denton, Burleson, Clarke, Rodriguez & Hobbs, 2000), äldre par (Bradley & Palmer, 2003), par där någon lider av kronisk värk (Kowal, Johnson & Lee, 2003) eller par där någon lider av depression, ångest, oro eller post-traumatisk stress (Johnson, 2002).

En total sammanställning kring den forskning som finns om EFT hittar du här: http://www.iceeft.com/images/PDFs/EFTResearch.pdf

Här får du information om hur det är att gå i EFT.

Källor – forskning om EFT:

Bradley, J. M. & Palmer, G. (2003). Attachment in later life : Implications for interventions with older adults. In Johnson, S. M. & Whiffen V. (Eds.) Attachment processes in couple and family therapy (pp. 281-299). New York : Guildford press.

Denton, Burleson, Clarke, Rodriguez & Hobbs (2000).A rationalized trial of emotionally focused therapy for couples. Journal of marital and family therapy, 29, 365-385.

Jacobson, N. S. & Addis, M. E. (1993). “Research on couple therapy : What do we know? Where are we going?” Journal of consulting and clinical psychology, 61, 85-93

Johnson, S. M. (2002) Emotionally focused couple therapy with trauma survivors : strengthening attachment bonds. New Yourk : Guildford press.

Johnson, S., Hunsley, J., Greenberg, L & Schindler, D. (1999). Emotionally focused couple therapy : Status & challenges ( a meta-analysis). Clinical Psychology : Science and Practice, 6 67-79.

Kowal, J., Johnson, S. M. & Lee, A. (2003). Chronic illness in couples: A case for emotionally focused therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 29, 299-310.

Stubb, S. (2005) ”What the research tells us”. I Harway, Michele (red) (2005). “Handbook of