Vad trevligt att du är intresserade av individuell samtalsterapi online. Läs igenom informationen och skicka in en intressanmälan om upplägget passar dig.

Viktigt att veta är att det kan dröja ett tag innan det finns lediga tider. Jag återkommer till dig när det finns lediga tider. Du får då ett utskick via e-post . Finns det fler som lämnat in en intresseanmälan, så är det ”först till kvarn” principen som gäller kring tiderna. Vanligast är att det finns plats för nya klienter i början av höst- och vårterminen.

Om metoden

Den metod jag använder mig av heter emotionellt fokuserad individuell terapi (EFIT). Metoden fokuserar på Anknytningsteorin och jag som terapeut arbetar endast utifrån det perspektivet. 

samtalsterapi online

Samtalsterapi online över videolänk

Terapin sker över videosamtal. Som terapeut finner jag samtalsterapi online likvärdigt med verkliga möten. Många personer upplever stora fördelar med att träffas över videolänk. Det är skönt att vara i tryggheten i hemmet när man diskuterar sårbara känslor och tid sparas genom att slippa åka till en fysisk mottagning.

Samtalsterapins upplägg

Första gången är ett tillfälle för mig att sätta mig in i dina problem och det är även ett tillfälle för dig att känna efter hur det är att prata om din problem tillsammans med mig.

Hur många terapi tillfällen träffas vi?

Det är svårt att avgöra hur lång tid en samtalsterapi kommer att ta. Men i emotionellt fokuserad individuell terapi arbetar du och jag utifrån ett korttids perspektiv, vilket betyder att du får räkna med 10 till 20 samtal för att hitta ett resultat. Även om det ibland kan ta längre tid t ex om man har med sig traumaerfarenheter som våld eller andra övergrepp från livet.

Hur ofta ska jag gå?

Vi försöker sikta på att få in en intensitet på varannan vecka. Jag arbetar på dagtid på vardagar.

Vilken app behöver jag?

Samtalsterapi online sker antingen via appen Zoom eller Facetime. 

samtalsterapi online - Zoom

Avbokning & Avslut

Avbokning av tider måste ske minst 48 timmar innan utsatt tid. I annat fall debiteras fullt arvode. Avbokningsregel gäller från det att vi har haft första mötet. Du är självklart fri att avbryta terapin när du vill.

Tystnadsplikt

Jag har tystnadsplikt, men den är inte absolut. Pågår det saker där någon person är i fara så är min tystnadsplikt hävd.

Arvode & betalning

Arvode är 1350 kr för 60 minuter. Betalningen sker efter varje samtal med Swich. Jag behöver adressuppgifter (pga bokföringstekniska skäll) för kvittot som skickas via e-post.

Praktisk information om samtalsterapi online.

Du behöver en dator, surfplatta eller en mobiltelefon. Använder du en mobiltelefon eller surfplatta så är det bra att du har någon form av ställ till den, det är jobbigt att hålla en mobiltelefon framför ansiktet en timme. Viktigt är att du har bra uppkoppling. Jag rekommenderar att använda sig av en nätverkskabel till routern för jämnast kvalitet på videosamtalet.

Ett tips är att kolla uppkopplingshastigheten med den enhet du tänkte använda och den plats du tänkte sitta på.  Det gör du genom att gå in på den här länken: http://www.bredbandskollen.se. Tryck på knappen ”Starta mätningen!”. Får du 10 Mbit/s i ner- och uppladdning har du tillräckligt bra uppkoppling för att det skall fungera. 

Inspelning av samtalsterapi online

I metoden arbetar jag med inspelning av samtalsterapin. Detta görs av två anledningar. Dels för att kunna hjälpa dig bättre om vi kört fast. Då kan jag gå tillbaka och djupare analysera vad som gör att vi fastnat och vid behov bolla med en kollega. Den andra anledningen är att i utbildningssyfte lära andra terapeuter att arbeta med metoden. Andra terapeuter som ser filmerna har tystnadsplikt. Filmerna skyddas med kryptering. Ditt samtycke till videofilmning är frivilligt och du kan ändra dig om du inte är bekväma med inspelning av terapin.

samtalsterapi videosamtal

E-post & sms

E-post och sms används i största möjliga mån endast till att avboka eller omboka tider. Vill du diskutera terapin, vad som sägs i terapin eller liknande bör vi ta upp det vid nästa samtalstillfälle. Behöver du stöd innan nästa inbokade möte kan det i mån av tid finnas möjlighet att boka in videosamtal eller telefonmöten. Arvodet för samtal av detta slag är det samma som för terapin i övrigt.

I metoden arbetar jag med inspelning av terapin. Detta görs av två anledningar. Dels för att kunna hjälpa dig bättre om jag kört fast. Då kan jag gå tillbaka och djupare analysera vad som gör att vi fastnat och vid behov bolla med en kollega. Den andra anledningen är att i utbildningssyfte lära andra terapeuter att arbeta med metoden. Andra terapeuter som ser filmerna har tystnadsplikt. Filmerna skyddas med kryptering. Ditt samtycke till videofilmning är frivilligt och du kan ändra dig om du inte är bekväma med inspelning av terapin. Samtycke till videofilmning ger dig företräde att påbörja en terapi om flera personer är intresserade än vad jag har möjlighet att ta emot.

Terapeut Jens Mebius

blank

Jag har erfarenhet sedan 2005 av att arbeta i individuell terapi. Idag bedrivs hela min mottagning på nätet och jag kan även hjälpa till med parterapi online. Arbetar även med familjeterapi online. Den metod som jag utgår ifrån är emotionellt fokuserad terapi (EFT).