Ledig tid för parterapi

Ledig tid

Det finns lediga parterapi tider till höstterminen nu. Se längre ner i anmälningsformuläret.

Om metoden

Den metod jag använder mig av heter emotionellt fokuserad parterapi. Metoden är evidensbaserad vilket i all enkelhet betyder att man genom forskningsstudier  tagit reda på att metoden faktiskt fungerar. Lyckandefrekvensen efter fullgjord terapi är 70-73% och 90% av paren gör framsteg, inom 10-20 samtal.  (Läs mer här: http://www.humanprocess.se/forskning/).

Parterapins upplägg

Första gången träffas vi alla tre och de två kommande gångerna träffar jag er var och en enskilt för att även lära känna er som individuella personer. Därefter fortsätter man att träffas alla tre en gång per vecka, på en fast bokad tiden enligt ovan.

Hur många parterapitillfällen träffas vi?

Det är svårt att avgöra hur lång tid en parterapi kommer att ta. Men eftersom det finns mycket forskning gjord på denna parterapimetod så vet man att statistiskt tar det 10-20 gånger för de flesta par.  Ibland kan det ta längre tid om man har kört fast ordentligt eller om man har med sig traumaerfarenheter som våld eller andra övergrepp från livet innan relationen.

Missbruk & Våld

Metoden fungerar dock ej för relationer där det förekommer våld och hot om våld. Finns missbruk av alkohol eller andra droger är det viktigt att det är något som är tryggt att prata om för att metoden skall vara effektiv.

Avbokning

Avbokning av tider måste ske minst två veckor innan utsatt tid. I annat fall debiteras fullt arvode. Undantag görs vid sjukdom, vård av barn eller närstående eller vid avslut av terapin, då inget arvode debiteras. Slutar  parterapin så betalar ni självfallet inget för inplanerade tider. Avbokningsregel gäller från det att vi har haft första mötet.

Tystnadsplikt

Jag har tystnadsplikt, men den är inte absolut. Pågår det saker i relationen där någon person är i fara så är min tystnadsplikt hävd.

Arvode & betalning

Arvode är 1300 kr för 60 minuter. Betalningen sker efter varje samtal med Swich. Jag behöver adressuppgifter (pga bokföringstekniska skäll) för kvittot som skickas via e-post.

E-post & sms

E-post och sms används i största möjliga mån till att endast avboka eller omboka tider. Vill ni diskutera terapin, vad som sägs i terapin eller liknade bör vi ta upp det vid nästa parterapitillfälle. Behöver ni stöd innan kan det finnas möjlighet att boka in Zoom/Skype eller telefonmöten i mån av tid (arvodet är enligt ovan för sådan samtal).

Praktisk information

Mottagningen finns på Gräsgatan 6. Portkoden är 4569. Första dörren till vänster innanför porten. Närmaste tunnelbanestation är Skanstull. Det går inte att komma tidigare än 10 minuter innan parterapin börjar då det inte finns något väntrum.

När får vi svar på om vi fick tiden?

Det kan ibland vara fler par som angett att de är intresserade av samma tid.  Inom 1 vecka kommer jag kunna komma tillbaka med svar om ni har fått tiden.

Vill ni ha någon av tiderna, fyll i formuläret nedan

Ni ansöker om parterapi på
Måndagar kl 12:30 med start 2 september, uppehåll v41 och v44.Tisdagar kl 11:00 med start 3 september, uppehåll v41 och v44.Tisdagar kl 12:30 med start 3 september, uppehåll v41 och v44.


Vi samtycker frivilligt till att Jens Mebius kommer filma vår parterapi. Det första syftet är att om Jens Mebius kan behöver få råd och återkoppling på sitt arbete med er, då kan han visa filmen för en kollega. Kollegan till Jens Mebius har i så fall tystnadsplikt och är såsom Jens Mebius även handledare och lärare i EFT. Det andra syftet är att filmerna kan komma att användas för undervisning. Jens Mebius visar då filmen för andra terapeuter som utbildar sig i EFT-metoden. Jens Mebius säkerställer att alla terapeuter som filmen visas för skriver på kontrakt kring tystnadsplikt. Känner någon terapeut igen er som par, kommer visningen av filmen att avbrytas direkt. Filmerna skyddas av kryptering på lokala hårddiskar och Jens Mebius visar aldrig filmen utan att fysiskt vara med när filmen visas. Eftersom filmerna kan komma att användas i undervisning finns det ingen borte tidsgräns över hur länge de kan sparas. Men ert samtycke kan när som helst dras tillbaka kring videofilmningen, då raderas alla filminspelningar med er. Detta är frivilligt och ger förtur till tiden om det är fler som vill ha samma tid som er!