Parterapi hos humanprocess

Tack för visat intresse för parterapi. Tyvärr är jag fullbokad nu. Men det finns möjlighet att ställa sig på kölistan (se längre ned). Jag kan även rekommendera onlinekursen för par: hold me tight – online. För många par räcker det med de verktyg de lär sig i onlinekursen. Kursen är på engelska.

Parterapins upplägg
Första gången träffas vi alla tre och de två kommande gångerna träffar jag er var och en enskilt för att även lära känna er som individuella personer. Vanligtvis fortsätter man därefter att träffas alla tre en gång per vecka, på en fast bokad tid t.ex måndagar kl 14.00-15.00. Jag kan inte på förhand bedöma vilka fasta tider som kommer att bli lediga framöver. Jag arbetar endast dagtid på vardagar.

Om parterapin
De flesta par behöver mellan 10 och 20 gånger för att lära sig bryta de negativa mönster de sitter fast i. Att bryta de negativa mönstren möjliggör att ni båda får en relation ni trivs med där tillit, trygghet och intimitet finns. Ibland kan det ta längre tid om man har kört fast ordentligt eller om man har med sig traumaerfarenheter som våld eller andra övergrepp från livet innan relationen.

En effektiv metod
Den metod jag använder mig av är emotionellt fokuserad parterapi. Metoden är evidensbaserad vilket i all enkelhet betyder att man har gjort studier och tagit reda på att metoden faktiskt fungerar. (Läs mer här: http://www.humanprocess.se/forskning/). Metoden fungerar dock ej för relationer där det förekommer våld och hot om våld. Finns missbruk av alkohol eller andra droger är det viktigt att det är något som är tryggt att prata om för att metoden skall vara effektiv.

Arvode & Betalning
Arvode är 1300 kr för 60 minuter. Betalningen sker efter varje samtal med Swich.

Avbokning
Avbokning av tider måste ske minst två veckor innan utsatt tid. I annat fall debiteras fullt arvode. Undantag görs vid sjukdom, vård av barn eller närstående eller vid avslut av terapin, då inget arvode debiteras. Regel gäller från det att vi har haft första mötet.

Videofilmning
I metoden arbetar jag med videofilmning. Detta görs av två anledningar. Dels för att kunna hjälpa er bättre om jag kört fast. Då kan jag gå tillbaka och djupare analysera vad som gör att vi fastnat och vid behov bolla med en kollega. Den andra anledningen är att i utbildningssyfte lära andra terapeuter att arbeta med metoden. Andra terapeuter som ser filmerna har tystnadsplikt. Filmerna skyddas med kryptering. Ert samtycke till videofilmning är frivilligt och ni kan ändra er om ni inte är bekväma med videofilmningen.

Kölista
Om det här upplägget passar er, så är det bara att svara på det här mailet, så ställer jag er på kölistan. När jag har möjlighet att ta in fler par tar jag kontakt med dom som har anmält sitt intresse. Just nu är det långa väntetider och det kan dröja ett halvår innan jag kan erbjuda en ledig tid. När väll en ledig tid finns så är det ”först till kvarn” principen som gäller för att få den lediga tiden.

Fler frågor
Har ni andra frågor är det bara att höra av sig. Finns behov av telefonsamtal kan vi boka en telefontid. Jag kan även skicka er en lista på andra terapeuter som arbetar med samma metod, som kanske har kortare kötider.