Master of science in gestalt psychotherapy

2009-02 -01 lämnade jag in min mastersuppsats (master of science in gestalt psychotherapy). Uppsatsen namn: ”Berättelser om gestaltterapeutisk parterapi – Vad får ett par att komma till parterapi och vad hjälper i parterapi”. Inom gestaltterapi har det länge bedrivits parterapi, men få studier har gjorts kring ämnet.  Studien gjordes under Gestalt-Akadmin i Skandinavien och University of Derby. Min handledare var Anna Johansson (fil dr sociologi och dipl gestaltterapeut).

Master of science in gestalt psychotherapy - Berättelser om parterapi

Summering

Syftet med den här studien var att ta reda på vad som får ett par att börja parterapi och vad som hjälper i den gestaltterapeutiska parterapin. Ett annat syfte med studien var att se om analysen kan förstås utifrån gestaltterapins teori. Detta är en kvalitativ studie där fyra par djupintervjuades. Paren hade gått i parterapi baserad på gestaltterapi. Resultaten analyserades narrativt. Utifrån min första frågeställning ger min studie tre exempel på motiv till att påbörjar parterapi. De tre är kris, återkommande konflikter och personliga motiv. I den här studien har det visat sig att ett kraftfullare engagemang att söka parterapi från början verkar ge större förändring för paret. Det går även att konstatera att den ena partens rädsla skildras som en bromsande faktor i behovet av att söka parterapi. Utifrån min andra frågeställning kan kort sägas att det som framställs som det som hjälpte alla fyra paren var acceptans, av dem själva och av deras relation. Förändringen för paren kom först efter acceptansen, men det krävdes även närvaro, öppenhet och samskapande mellan personerna i paret och mellan terapeuten och paret.

Nedladdning

Nedan kan du ladda ner min mastersuppsats.

Berättelser om gestaltterapeutisk parterapi

Den finns även i en engelsk version på länken nedan

Storys about gestalt Couple Therapy

Om du är student kanske du även är intresserad av att ta del av min planeringsuppsats som gjordes som en förberedelse till mastersuppsatsen.

Planeringsuppsats inför studie om parterapi

Idag bedriver jag inte gestaltterapi utan mitt verksamhet är helt fokuserad på EFT och att arbeta med par utifrån det perspektivet. Varför? Ja EFT har ett mycket starkare stöd i forskning och jag upplever att metoden är mycket mera effektiv. Men jag har kvar den här sidan som en påminnelse om var jag började och som ett litet bevis på att jag faktiskt har en master 🙂