Handledning i EFT

Handledning för dig som vill lära dig arbeta med emotionellt fokuserad terapi (EFT). Metoden tillhör idag en av de tillämpningar kring parterapi som har starkast vetenskapligt stöd. Det är en form av parterapi som kräver mycket av terapeuten och kan många gånger upplevas svår att lära sig. Men att bemästra metoden ger dig som parterapeut ett starkt verktyg att hjälpa par att skapa djupa och trygga kärleksrelationer där det förut bara fanns kaos och misströstan.

handledning i EFT

”Som handledare är Jens mycket inkännande och lyhörd. Hans empatiska och ödmjuka sätt gör att jag alltid känner mig trygg och stärkt under handledningen. Jens har en mycket gedigen och bred kunskapsbank vilken han generöst delar med sig av och efter varje handledningstillfälle har jag fått med mig en ny infallsvinkel och en ökad förståelse.”

Gabriella Schwihlik, certifierad EFT terapeut, fil mag/leg psykoterapeut, handledare & lärare i psykoterapi.

Lär dig arbeta med EFT

För dig som är intresserad av att lära dig arbeta med emotionellt fokuserad terapi erbjuder jag handledning. Vi kommer att titta på vad du behöver göra för att möta paret/klienten/familjen på ett bättre sätt och jag kommer stötta dig att utvecklas till att bli en bra EFT-utövare. Det är inte nödvändigt att du har erfarenhet av att arbeta med parterapi men du behöver ha en relevant bakgrund inom ramen för psykoterapi och du behöver ha gått en grundkurs i EFT

Certifiera dig till EFT terapeut

Certifiering till EFT-terapeut sker i flera steg. Först ska du ha gått en grundkurs i EFT (externship), sedan bedriver du EFT under handledning och går en fördjupningskurs i EFT. Därefter kan man gå upp i en examination. Du kan läsa mer om certifieringsprocessen här

Jag kan handleda dig som vill certifiera dig till EFT-terapeut. Förutom att jag är certiferad EFT-terapeut är jag även certifierad handledare i EFT och Trainer (utbildare). Jag har gedigen klinisk erfarenhet av att arbeta med emotionellt fokuserad terapi. Du kommer behöva ha med dig videofilm på ditt kliniska arbete med par för att få tillgodoräkna dig handledningstimmar till certifieringen.

Individuell handledning

Individuell EFT-handledning

Eftersom alla terapeuter har olika behov kommer handledningen att baseras på vad just du behöver hjälp med i ditt kliniska arbete, du kommer mötas av mycket värme och jag kommer ta dig dit du behöver för att kunna utvecklas inom EFT. Funderar du dessutom på att certifiera dig så är det bra att veta att du behöver minst 4 individuella handledningstimmar av de 8 obligatoriska handledningstimmarna. Handledning kommer ske på distans över sekretesskyddade videosamtal.

EFT-handledning på arbetsplatsen

Familjerådgivningsenheter eller andra liknande arbetsgrupper där det finns en önskan att arbeta enligt EFT passar bra för grupphandledning. Jag åtar mig gärna grupphandledningar men för att ni ska få någon verklig nytta av handledningen är det bra om de flesta i gruppen har gått Grundkursen i EFT. Jag kan komma till er arbetsplats för handledningen. Om det är svårt för mig att ta mig till er, så erbjuder jag även grupphandledning online via videosamtal.

LIVE-parterapi

En variant på handledning för dig som sitter fast med ett par är live-handledning. Jag kommer att arbeta med ditt par samtidigt som du sitter med och lyssnar och tittar. Efteråt kommer jag att tillsammans med dig gå igenom vad som hände under sessionen utifrån ett EFT-perspektiv. Tillsammans kommer vi att gå igenom vilka interventioner som använts samt vilka Steg och Nivåer som paret har gått igenom. Vi sammanfattar även live-parterapin inom ramen för EFT-tangon.

praktisk information om handledning

Praktisk information om EFT-handledning

Du behöver en dator med kamera och mikrofon. De flesta bärbara datorer har det idag. Viktigt är att du har bra uppkoppling. Enklast är att kolla uppkopplingshastigheten med den enhet du tänkte använda och den plats du tänkte sitta på. Det gör du genom att gå in på den här länken: http://www.bredbandskollen.se.

Boka tid för EFT-handledning eller frågor:

Kontakta Jens Mebius på jens@humanprocess.se för frågor rörande EFT handledning. Läs mer om behandling av personuppgifter här.

Om Jens Mebius

Min verksamhet är helt inriktad på emotionellt fokuserad terapi (EFT). Jag tillhör en av de första som började arbeta med denna form av parterapi i Sverige och jag har tack vare det stor klinisk erfarenhet av metoden. Jag innehar titeln utbildare i EFT (EFT Trainer) vilket betyder att jag har rätt att anordna godkända utbildningar i EFT. Jag har även haft glädjen av att få undervisa om emotionellt fokuserad terapi på psykologprogrammet på Uppsala Universitet och har även undervisat på Lunds psykoterapeutprogram. Utöver det har jag stor erfarenhet av att handleda olika familjerådgivningsenheter runt om i Sverige. För mig pågår ett ständigt lärande och fördjupande i metoden för att alltid reflektera över det jag gör och lära mig mera. Genom åren har jag satt mig in i hur man arbetar med EFT i individuell terapi och familjeterapi förutom den klassiska parterapin. Jag har även fördjupat mig i hur man arbetar med EFT kring trauma, sex, missbruk och våld.

blank

Jens Mebius

Svensk pionjär inom Emotionellt fokuserad terapi (EFT).

Certifierad EFT-terapeut & handledare. Är även EFT-trainer.

Parterapi

Jag bedriver parterapi utifrån emotionellt fokuserad terapi. Du hittar information här: Parterapi online via videosamtal. En av de mest effektiva perterapiformerna.

Familjeterapi

Familjeterapi för familjer som vill stärka sina realtioner och öka tillit och trygghet. Online sker Humanprocess familjeterapi, självklart är det EFFT emotionellt fokuserad familjeterapi som används.

Individuell terapi

Som Certifierad EFT-terapeut bedriver jag även individuell terapi. Du hittar information här: EFFT Individuell terapi online via videosamtal

Stockholm EFT Center

Stockholm EFT Center

Jens Mebius är grundare och ledare för utbildningsinstitutet Stockholm EFT Center. Även där verkar jag för att sprida kunskap om emotionellt fokuserad terapi. Du hittar mer information här: Stockholm EFT Center i Sverige.

Internationell erfarenhet av att undervisa

Jag höll tillsammans med tre av mina kollegor en föreläsning i San Diego inför mer än 300 personer. Föreläsningen handlade om vad man gör när man som terapeut tappar bort sig i parterapin och hur man hittar tillbaka.

Jens Mebius även internationell föreläser i EFT
Dimitrij Samoilow, Simona Herb, Rebecca Jorgensen och Jens Mebius

Sagt om föreläsningen:

”A mistake owned and shared, is a lesson and blessing for all – The co-presenters ever so generously shared videos of their clinical faux pas with delightful humour and honesty to a room full of over 300 therapists! Seriously? Who does that? Only Brave hearts! What better way to show that we all struggle and there’s no shame in making mistakes especially if we can learn from it, laugh a little at our self and grab a little love and compassion from within and from others. When we feel lost, panicky or confused in session, we can hit the ‘Process Replay’ button and reflect what just happened whilst gathering our wits and waiting for the fog to fade”

blank

Hej Kärleken - en podd om emotionellt fokuserad parterapi
Hej Kärleken – en podd om emotionellt fokuserad parterapi