Parterapi — online

Parterapi utifrån emotionellt fokuserad terapi (EFT) ger er möjligheten att komma ur destruktiva mönster. Det är en parterapi som skapar förutsättningar för att känna större tillit och djupare intimitet med varandra. Metoden hjälper er att bryta era destruktiva mönster och stärka ert förhållande. All parterapi sker online med hjälp av videosamtal.

Boka tid för parterapi online

Är ni intresserade av att boka tid för parterapi?

Utan parterapi hade vi inte hittat tillbaka till kärleken. Nu är vår relation bättre än den någonsin har varit och vi står varandra väldigt nära idag. Förut kändes det som vi inte kunde prata om något känsligt utan att det blev gräl och missförstånd.” Erik 37 år & Anna 40 år.

Att gå i parterapi med EFT perspektiv

I EFT-parterapi ligger fokus på ert samspel och hur ni båda bidrar till detta samspel. Det är hur ni hamnar i era destruktiva mönster som är i fokus, inte vem som har rätt eller fel. Ni får hjälp att bryta era destruktiva mönster och stöd att skapa trygghet och tillit i er relation. Med hjälp av parterapi utifrån EFT lär ni er att se varandra och stötta varandra i konflikter istället för att hamna i negativa spiraler.

Självklart spelar det ingen roll om ni är gifta, sambor, särbor eller är omgifta. Om ni lever i en homosexuell eller heterosexuell relation spelar heller ingen roll.

90% är nöjda med EFT parterapi

Parterapi utifrån emotionellt fokuserad terapi tillhör en av de parterapiformer som har starkast stöd från forskning. Exempelvis visar studier att 90% av paren som har gått i parterapi med EFT förbättrar sin relation avsevärt, och att 70-73% av paren som är i kris kan bearbeta sig igenom krisen.

Cirka 20 samtal

En parterapi utifrån emotionellt fokuserad terapi tar vanligtvis runt 20 gånger. Ibland tar emotionellt fokuserad parterapi längre tid, exempelvis i relationer där den ena eller båda har tidigare erfarenhet av trauman i form av övergrepp och/eller våld. Även under sådana förutsättningar är min egen erfarenhet god, med bra behandlingsresultat, men man får räkna med ett längre tidsmässigt perspektiv.

Våld och missbruk

Finns missbruk av alkohol eller andra droger kan EFT-terapi fungera, men det är i sådana fall viktigt att det är något som är tryggt att prata om i parterapin för att metoden ska vara effektiv. Metoden fungerar dock inte för relationer där det förekommer våld och/eller hot om våld.

Praktisk information om parterapi online via videosamtal

För att delta i parterapi online via videosamtal behöver ni en dator eller surfplatta (en mobiltelefon har för liten skärm) med kamera och mikrofon. De flesta datorer och surfplattor har detta idag. Det är viktigt att ni har en bra uppkoppling. Enklast är att kolla uppkopplingshastigheten för den enhet ni tänkte använda och den plats ni tänkte sitta på. Det kan ni göra genom att gå in på den här länken: http://www.bredbandskollen.se.

Boka tid för parterapi online

Är ni intresserade av att boka tid för parterapi?

blank

”Det var inte så att vi funderade på att skilja oss, men vi hamnade alltid i samma typ av bråk. Jens hjälpte oss att ta ansvar för våra egna delar av bråken istället för att skylla på varandra.” Jonas 47 år & Erika 41 år.

Vanliga Frågor & Svar om parterapi online

Fungerar det verkligen att endast träffas i parterapin online? Behöver man inte ses i verkliga möten?

Som terapeut finner jag parterapi över videolänk likvärdig med verkliga möten. Många par upplever stora fördelar med att träffas över videolänk. Det är skönt att vara i tryggheten i hemmet när man diskuterar sårbara känslor, och tid sparas genom att slippa åka till en fysisk mottagning.

Min partner har svårt att uttrycka känslor, kommer parterapi utifrån emotionellt fokuserad terapi att fungera?

Ja, eftersom emotionellt fokuserad terapi (EFT) handlar mycket om att arbeta med känslor. Din partner kommer därigenom få möjligheten att hitta sina känslor och lära sig att förmedla dem. Det gör EFT till en mycket lämplig parterapiform även i ert fall.

Jag känner att jag inte har kontroll över mina känslor, jag känner helt enkelt för mycket. Finns det en risk att det blir värre av emotionellt fokuserad parterapi?

Först och främst, det finns ingen risk att det blir värre med EFT. Framför allt får du hjälp att använda dina känslor som en tillgång. I parterapin kommer vi även att arbeta för att du ska förstå dina känslor och våga lita på dem.

Min partner säger att ”kan vi inte lösa det här själva så är det ingen idé”. Vad ska jag göra?

Det kan finnas flera orsaker till varför din partner säger det på det sättet. Till exempel kan det kännas pinsamt att gå och blotta sig och sin relation, eller kanske är din partner rädd för att bli tvingad att göra något hen inte vill. Jag har en djup förståelse och respekt för om det känns märkligt och kanske till och med genant att behöva gå i parterapi.

Det kan också vara så att din partner redan har lämnat dig känslomässigt, och hen kanske vill komma ifrån relationen istället för att reparera den. Slutligen vill jag nämna att om din partner redan har bestämt sig för att lämna relationen och har gett upp helt, så finns det mycket små chanser att man ska kunna reparera relationen i parterapi.

Vad är det för skillnad på parterapi utifrån emotionellt fokuserad terapi (EFT) och vanlig parterapi?

Det enklaste svaret på den frågan är att det inte finns någon generell ”vanlig” parterapi. Det finns många olika former av parterapi, och EFT är en av dessa former. Det finns även en mängd olika metoder inom individuell terapi, och nästan alla har en idé och metod för hur parterapi bör bedrivas. Dock utmärker sig EFT genom sitt kraftiga stöd från forskning, vilket visar att det är en effektiv och fungerande parterapimetod.

Jag vill veta mer om emotionellt fokuserad parterapi, har du några tips?
  1. Boken ”Håll om mig” av Sue Johnson: Du nämnde redan den här boken, och den är ett utmärkt ställe att börja. Sue Johnson, en av grundarna av EFT, förklarar principerna bakom EFT och ger konkreta verktyg för att förbättra ditt förhållande.
  2. Boken ”Love Sense” av Sue Johnson: Som du nämnde är detta en annan bok av Sue Johnson, och den är också mycket värdefull. I ”Love Sense” utforskar Johnson ännu mer om anknytning och hur det påverkar våra relationer.
  3. Podcasten ”Hej Kärleken”: Att lyssna på podcasten är ett bra sätt att få nya perspektiv och insikter om relationer.”
Vad behöver vi för utrustning för online parterapi?

Ni behöver en dator eller surfplatta (en mobiltelefon har för liten skärm) med kamera och mikrofon. De flesta datorer och surfplattor har det idag. Det är viktigt att ni har en bra uppkoppling. Enklast är att kolla uppkopplingshastigheten med den enhet ni tänkte använda och den plats ni tänkte sitta på. Det gör ni genom att gå in på den här länken: http://www.bredbandskollen.se.

Vi har en pågående parterapi hos dig men tappat vår bokningslänk, vad ska vi göra?

Kontakt mig på jens@humanprocess.se

Vi har gått i parterapi hos dig förut, kan vi få börja igen?

Hör av er till mig på jens@humanprocess.se

Vad kostar det och hur gör vi för att boka tid?

Information om kostnader hittar ni under bokningssidan!

blank

”Vi hade nog varit skilda idag om vi inte hade tagit tag i det. Nu känns det som vi har en relation som båda vill komma hem till. Allt är också mycket mer harmoniskt för barnen. Jens var mycket skicklig och kunnig.” Tanja 45 & Peter 45

Forskning kring EFT

Emotionellt fokuserad terapi (EFT) är en av få parterapier som har starkt vetenskapligt stöd. Den har blivit accepterad, empiriskt validerad och uppfyller högsta standarden för psykoterapiforskning utifrån de kriterier som anges av American Psychological Association (APA).

90% förbättrar sin relation med EFT

EFT är evidensbaserad, vilket i all enkelhet betyder att man genom forskningsstudier har bevisat att metoden faktiskt fungerar. Lyckandefrekvensen efter fullgjord terapi är 70-73%, och 90% av paren gör framsteg inom 10-20 samtal.

Generellt har emotionellt fokuserad terapi inte några problem med återfall efter att parterapin har avslutats.

Flertaliga studier har gjorts kring EFT

Eftersom många olika typer av par har varit med i de flertaliga studier som har gjorts kring emotionellt fokuserad terapi, har man kunnat påvisa att behandlingen fungerar oavsett typ av par. Exempelvis har det gjorts studier där par har varit från olika kulturer, socialklasser, samkönade relationer, äldre par, par där någon lider av kronisk värk eller par där någon lider av depression, ångest, oro eller post-traumatisk stress. Som ett resultat av dessa studier har man kunnat visa att EFT fungerar i alla dessa situationer.

En total sammanställning kring den forskning som finns om EFT hittar du här (engelska): EFT och forskning.

Boka tid för parterapi online via videosamtal

Är ni intresserade av att boka tid för parterapi?

blank

”Vi hade glidit ifrån varandra efter småbarnsåren. Nästan som vi var främlingar för varandra. Jens var väldigt empatisk och lyhörd. Tack vare parterapin hittade vi tillbaka till varandra igen.” Sara 48 & Staffan 52.

Om Jens Mebius

Min verksamhet är fokuserad på emotionellt fokuserad terapi (EFT). Jag tillhör en av de första som började arbeta med denna form av parterapi i Sverige och har stor klinisk erfarenhet av att arbeta med metoden.

Jag är även grundare och ledare av utbildningsinstitutet Stockholm EFT Center, där jag verkar för att sprida kunskap om emotionellt fokuserad terapi och utbildar terapeuter och psykologer i metoden. Jag undervisar regelbundet på Uppsala universitet om EFT och har även undervisat på Lunds universitet.

Jens Mebius bedriver parterapi online
Jens Mebius

Individuell terapi

Som Certifierad EFT-terapeut bedriver jag även individuell terapi. Du hittar information här: EFIT Individuell terapi online via videosamtal

Familjeterapi

Ni kan även komma till mig i familjeterapi. Här kan ni läsa mer: EFFT familjeterapi online.

Handledning

För dig som är terapeut och vill lära dig EFT så är det möjligt att gå i handledning hos mig. Du behöver ha en grundkurs i EFT (externship). Du hittar mer information om handledning här: Handledning i EFT.

Utbildning

Jag har en Master of Science in Gestalt Psychotherapy från Derby University i England och jag innehar även ett European Certificate for Psychotherapy. Sedan 2009 har jag också vidareutbildat mig i emotionellt fokuserad terapi (EFT). Idag är jag certifierad EFT-terapeut, EFT-handledare samt utbildare i EFT (EFT Trainer).

Humanprocess – parterapi online via videosamtal

Humanprocess, som grundades 2005, har utvecklats till Jens Mebius – Humanprocess AB, ett aktiebolag från och med 2024. Med organisationsnummer 559465-8915, fortsätter jag att tillhandahålla specialiserade tjänster inom individuell terapi och parterapi, med ett djupt engagemang för emotionellt fokuserad terapi. Vår terapeutiska verksamhet utförs främst genom online videosamtal, vilket möjliggör flexibilitet och tillgänglighet för våra klienter.

Medlemskap

Psykoterapeutiska föreningar som jag har medlemskap i:

Tidigare yrkeserfarenhet

Tidigare har jag arbetat som vårdare inom psykiatrins öppen- och slutenvård. Jag har även arbetat för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), en organisation som verkar för att människor med psykisk ohälsa ska få bättre förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. För RSMH:s räkning höll jag kurser kring bemötande och återhämtning från psykisk ohälsa, för bland annat kommun- och landstingsanställda inom psykiatrisk vård.

Längre tillbaka i tiden har jag även arbetat som systemutvecklare, konsult och gymnasielärare.

Boka tid för parterapi online via videosamtal

Är ni intresserade av att boka tid för parterapi?

blank

”Vi har alltid haft passionen i vår relation, men det blev ändå alltid kaos med oändliga gräl. Parterapin hjälpte oss att hitta en större tillit till varandra och vi hamnar väldigt sällan i gräl numera.” Petri 40 & Jasmine 38.