Arvode & Betalning: Arvode för parsamtal är 1350 kr för 60 minuter. Betalningen sker efter varje samtal med Swish. Avbokning av tider måste ske minst 48 timmar innan utsatt tid. I annat fall debiteras fullt arvode.

Har ni redan en pågående parterapi hos mig? Kontakt mig på: jens@humanprocess.se

Inga lediga tider? Skicka in en intresseanmälan och få tillgång till lediga tider för första samtal så fort som det finns möjlighet.

All parterapi sker online via videosamtal.

Om parterapin

De flesta par behöver omkring 20 samtal för att lära sig bryta de negativa mönster de sitter fast i. Att bryta de negativa mönstren möjliggör att ni båda får en relation ni trivs med där tillit, trygghet och intimitet finns. Ibland kan det ta längre tid om man har kört fast ordentligt eller om man har med sig traumaerfarenheter som våld eller andra övergrepp från livet innan relationen.

Parterapins upplägg

Första gången träffas vi alla tre och de två kommande gångerna träffar jag er var och en enskilt för att även lära känna er som individuella personer. Därefter träffas vi alla tre en gång per vecka på vardagar på dagtid. Ni kommer efter det första samtalet få tillgång till ett boknings system för pågående parsamtal hos mig. Där planerar ni själva era tider. Regelbundenhet är bäst för att få önskad effekt av parterapin.

parsamtal

En effektiv metod

Den metod jag använder mig av är emotionellt fokuserad terapi (EFT). Metoden är evidensbaserad vilket i all enkelhet betyder att man har gjort studier och tagit reda på att metoden faktiskt fungerar. (Läs mer om EFT här: parterapi online).

Tystnadsplikt

Jag har tystnadsplikt, men den är inte absolut. Pågår det saker där någon person är i fara så är min tystnadsplikt hävd.

Våld & missbruk

EFT fungerar dock ej för relationer där det förekommer våld och hot om våld. Finns missbruk av alkohol eller andra droger är det viktigt att det är något som är tryggt att prata om för att metoden skall vara effektiv.

Inspelning av parterapin

I metoden arbetar jag med inspelning av parterapin. Detta görs av två anledningar. Dels för att kunna hjälpa er bättre om jag kört fast. Då kan jag gå tillbaka och djupare analysera vad som gör att vi fastnat och vid behov bolla med en kollega. Den andra anledningen är att i utbildningssyfte lära andra terapeuter att arbeta med metoden. Andra terapeuter som ser filmerna har tystnadsplikt. Filmerna skyddas med kryptering. Ert samtycke till videofilmning är frivilligt och ni kan ändra er om ni inte är bekväma med inspelning av parterapin.

parsamtal

E-post & sms

E-post och sms används i största möjliga mån endast till att avboka eller omboka tider. Vill någon av er diskutera parterapin, vad som sägs i terapin eller liknande bör vi ta upp det vid nästa samtalstillfälle. Behöver ni stöd innan nästa inbokade möte kan det i mån av tid finnas möjlighet att boka in Zoom eller telefonmöten. Arvodet för samtal av detta slag är det samma som för parterapin i övrigt.

Parsamtal över videolänk

Parterapin sker över videosamtal, det är Zoom som används. Som terapeut finner jag parsamtal över videolänk likvärdigt med verkliga möten. Många par upplever stora fördelar med att träffas över videolänk. Det är skönt att vara i tryggheten i hemmet när man diskuterar sårbara känslor och tid sparas genom att slippa åka till en fysisk mottagning.

Praktisk information om videolänkssamtal

Ni behöver en dator eller surfplatta (en mobiltelefon har för liten skärm) med kamera och mikrofon. De flesta datorer och surfplattor har det idag. Viktigt är att ni har bra uppkoppling. Jag rekommenderar att använda sig av en nätverkskabel till routern för jämnast kvalitet på videosamtalet. 

Ett tips är att kolla uppkopplingshastigheten med den enhet ni tänkte använda och den plats ni tänkte sitta på. Det gör ni genom att gå in på den här länken: http://www.bredbandskollen.se. Får ni 10 Mbit/s i ner- och uppladdning har ni tillräckligt bra uppkoppling för att det skall fungera. Ni laddar ner rätt app via den länk som ni får för den första bokade tiden eller här: https://zoom.us/download.

parsamtal