Etikett: Experientiell psykoterapi

  • Humanistisk – Experientiell psykoterapi

    Humanistisk – Experientiell psykoterapi

    Kulturkrisen i västvärlden på 1960- och 1970-talen ledde fram till en tredje riktning inom psykologin och psykoterapin. Det var ett alternativ till behaviorism (som ligger till grunden för KBT idag) och psykoanalys (ursprunget till PDT terapierna). Det kom att kallas Humanistisk psykoterapi eller Experientiell psykoterapi. Humanistiska värderingar började göra sig gällande på 60 och 70…