Boka tid för första individuella terapisamtal – online

Innan du bokar en tid för samtalsterapi, vänligen läs igenom all text på denna sida noggrant, då den innehåller viktig information om hur samtalsterapin är upplagd. Detta är av betydelse för att du ska få en klar förståelse för hur terapin fungerar och vilka villkor som gäller för att delta. Om det dyker upp några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig på jens@humanprocess.se för att få ytterligare information innan du bokar. Tack för att du har tagit dig tid att läsa igenom informationen!

Alla samtalsterapi är online

Samtalsterapin genomförs genom digitala videosamtal, där vi använder Zoom som plattform. Som terapeut anser jag att parsamtal över videolänk är likvärdiga med fysiska möten, och det har visat sig att många personer faktiskt upplever stora fördelar med digitala möten. Att diskutera sårbara känslor i tryggheten och bekvämligheten av sitt eget hem skapar en avslappnad atmosfär, samtidigt som det sparar tid genom att man slipper resa till en fysisk mottagning. För att få ut så mycket som möjligt av terapin rekommenderas en stabil internetuppkoppling för att säkerställa smidiga och effektiva samtal.

individuella samtalsterapi

Om metoden

Den metod jag använder mig av heter emotionellt fokuserad individuell terapi (EFIT). Metoden fokuserar på Anknytningsteorin, och jag som terapeut arbetar endast utifrån det perspektivet (läs mer här: EFIT).

Upplägget för samtalsterapi

Första gången är ett tillfälle för mig att sätta mig in i dina problem, och det är även ett tillfälle för dig att känna efter hur det är att prata om dina problem tillsammans med mig. Det är svårt att avgöra hur lång tid en psykoterapi kommer att ta. Men i emotionellt fokuserad individuell terapi arbetar du och jag utifrån ett korttidsperspektiv, vilket betyder att du får räkna med 10 till 20 samtal för att hitta ett resultat. Även om det ibland kan ta längre tid, till exempel om man har med sig traumaerfarenheter som våld eller andra övergrepp från livet. Vi försöker sikta på att få in en intensitet på varannan vecka. Jag arbetar på dagtid på vardagar.

samtalsterapi online

Tystnadsplikt

Jag har tystnadsplikt, men den är inte absolut. Pågår det saker där någon person är i fara så hävs min tystnadsplikt.

Arvode & betalning

Arvodet är 1500 kr för 60 minuter. Betalningen sker efter varje samtal med Swish till 1236892152. Jag behöver adressuppgifter (pga bokföringstekniska skäl) för kvittot som skickas via e-post.

Avbokning & Avslut

Avbokning och ombokning av tider måste ske minst 24 timmar innan utsatt tid. Annars debiteras fullt arvode. Avbokningsregeln gäller från det att vi har haft första mötet. Du är självklart fri att avbryta terapin när du vill.

samtalsterapi

E-post & sms

E-post och sms används i största möjliga mån endast till att avboka eller omboka tider. Vill du diskutera terapin, vad som sägs i terapin eller liknande bör vi ta upp det vid nästa samtalstillfälle. Behöver du stöd innan nästa inbokade möte kan det i mån av tid finnas möjlighet att boka in videosamtal eller telefonmöten. Arvodet för samtal av detta slag är det samma som för terapin i övrigt.

Inspelning av samtalsterapi (frivilligt)

I metoden arbetar jag med inspelning av terapin. Detta görs av två anledningar. Dels för att kunna hjälpa dig bättre om vi skulle köra fast. Då kan jag gå tillbaka och göra en djupare analys av varför vi fastnat och vid behov bolla med en kollega. Den andra anledningen är att i utbildningssyfte lära andra terapeuter att arbeta med metoden. Andra terapeuter som ser filmerna har tystnadsplikt. Filmerna skyddas med kryptering. Ditt samtycke till videofilmning är frivilligt, och du kan ändra dig om du inte känner dig bekväm med inspelning av terapin.

Boka tid – samtalsterapi


Nedan hittar du kalendern med lediga tider för ett första samtal. Boka bara en tid.

All individuell terapi sker online via videosamtal. Boka endast en tid.

samtalsterapi

Inga lediga tider?

Till följd av ett högt intresse för individuell samtalsterapi så kan det vara brist på lediga tider i kaländern ovan. För att hålla dig informerad om när det blir möjligt att påbörja terapin, erbjuder vi dig att skicka in en intresseanmälan. Observera dock att väntetiden kan variera avsevärt. Ibland kan det ta upp till ett halvår innan nya tider blir tillgängliga, medan det vid andra tillfällen kan gå betydligt snabbare, där du kan få ett erbjudande redan inom någon vecka.

Vänligen notera att jag inte använder en traditionell kölista. Istället skickas e-postmeddelanden ut till alla på intresselistan så snart lediga tider uppstår. Dessa tider erbjuds sedan efter principen ”först till kvarn.” För de personer som samtycker till att videofilma sina terapisamtal (se ovan) ges en speciell förtur och får välja lediga tider innan alla andra.

Tack för ditt intresse, och vi ser fram emot att möjligtvis kunna hjälpa dig med din individuella terapi i framtiden. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Skicka in intresseanmälan

    emotionellt fokuserad individuell terapi (EFIT)

    ”Förändring händer när en person blir vad han eller hon är, inte när han eller hon försöker att bli vad någon annan önskar att de ska vara.”

    Carl Rodgers fritt översatt