Certifierad EFT-terapeut

Den 2 januari 2014 blev jag den andra i Sverige som erhöll titeln certifierad EFT-terapeut. Efter fem års vidareutbildning sedan 2009 då jag tog mina första steg kring metoden EFT var jag den den första i Stockholm som klarat certifieringen i emotionellt fokuserad parterapi (idag har jag mottagning en online). Emotionellt fokuserad parterapi är en av de mycket få parterapiformer som har dokumenterat starkt vetenskapligt stöd.

certifierad EFT terapeut
certifierad EFT-terapeut

Sagt om mig när jag blev certifierad EFT-terapeut

Här är några ord från Alison Lee som certifierade mig:

”This is wonderful – and so I thought was you work – I can see you have worked incredibly hard to learn EFT. I was most struck by your attunement and your nice slow pace – I feel when you have this mastered – everything else will come easily. I was impressed by how hard you worked. You deserve to be very proud of yourself – now go celebrate.”

Min handledare Hanna Pinomaa utryckte det så här:

”On behalf of ICEEFT I would like to congratulate Jens Mebius from Sweden on his certification as an EFT therapist! He will be the second one to be certified in Sweden! He has done an enormous work of doing a transcript from every session that I have supervised, because we have different languages. It has meant hours and hours of extra work, but that tells how determined he has been on learning EFT and becoming certified. That has also helped him to look at his work closely and become a good EFT therapist. I am very proud of you Jens!”

certifierad EFT terapeut (wow)

Vad är EFT?

Vad är då Emotionellt fokuserad parterapi? Det hela började på 1980-talet i Nordamerika. Dr. Sue Johnsson var den ledande terapeuten och forskaren bakom metoden. Under 1990-talet och 2000-talet vidareutvecklade Sue Johnsson metoden med hjälp av många andra terapeuter och forskare.

EFT är en strukturerad korttidsterapi om 10 – 20 samtal, fler i vissa fall. Fokus ligger på hur paret hamnar i destruktiva mönster, inte på vem som har rätt eller fel. I EFT koncentrerar man sig på samspelet och hur båda i en kärleksrelation bidrar till detta samspel. Paren får hjälp att bryta sina negativa mönster och stöd att skapa trygghet och tillit i sin relation. Vägen till en djupare och helare relation går via att se både de egna behoven, och den andras.

EFT är en av de få parterapiformer som har starkt empiriskt stöd. Forskning visar att 90 procent av de par som gått i emotionellt fokuserad parterapi förbättrar sin relation avsevärt och att 70-73 procent av de par som är i kris tar sig ur den. Läs mer om forskningen kring emotionellt fokuserad parterapi.

Vill du också bli certifierad EFT-terapeut? I EFT handledning kan du som gått en grundkurs i EFT få hjälp att bemästra den fantastiska metod som skänker så mycket glädje att arbeta med.

Också certifierad EFT-handledare

Bara ett år efter det att jag hade blivit klar som certifierad EFT-terapeut så klarade jag även av att bli certifierad EFT-handledare. Det var på rekord kort tid. Nu kunde man verkligen räkna mig till pionjärerna i EFT på Svensk mark. Det var med glädje som jag utvecklades i metoden och det var fantastisk kul att fördjupa mitt lärande. Mina handledare i handledning var två mycket erfarna EFT terapeuter och EFT-trianers Dr. Rebecca Jorgensen och Kathryn Rheem, Ed.D. Jag certifierades av Gail Palmer en erkänt duktig EFT-terapeut som även har stått bakom familjeterapi tillämpningen av EFT. Gail sa så här:

”I really like your style in supervising, you are relaxed and create a great deal of safety by being totally yourself while also offering teaching and leadership for your supervisees. You are clear in your teaching, you keep the learning goals small and in tune with your supervisees needs and are validating and supportive of their growth. I like that your use of role-play and it was highly effective in your supervisees’ learning.”

blank

EFT Trainer (utbildare)

Tillslut fick jag möjlighet att bli EFT-trainer en titel som få får möjligheten att erhålla och som innebär att man får utbilda andra terapeuter och psykologer i EFT-metoden. En titel som är ett erkännande av ens skicklighet och kunnighet i EFT men även en titel som visar på ett ansvar över att värdig och ödmjukt sprida EFT. Som mentorer hade jag Dr. Rebecca Jorgensen och även Jette Simon. Ingen mindre än Sue Johnson själv certifierade mig till EFT Trainer. Sue sa enkelt och tydligt följande om min certifiering till EFT-trainer:

”You have so much talent Jens”

blank

Jag har haft glädjen att träffa Sue Johnson några gånger.

blank

Sue Johonsons EFT är en fantastisk terapiform som har hjälp många par, familjer och människor i individuell terapi. Jag är tacksam att jag fått lära mig EFT. Under åren har jag vidareutbildat mig inom metoden inom vitt skilda områden såsom trauma, missbruk, hot & våld m.m.