Vad fint att ni är intresserad av att ha familjesamtal online. Den metod som jag använder är emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT). Här kan ni läsa om priser och upplägg. Passar det er kan ni lämna in en intresseanmälan genom att skicka in formuläret. När jag har möjlighet att ta emot er så hör jag av mig till er.

familjesamtal online

Om EFFT

De flesta familjer behöver omkring 10-12 samtal för att lära sig bryta de negativa mönster de sitter fast i och bygga tillitsfulla och trygga relationer. EFFT eller emotionellt fokuserad familjeterapi kan läggas upp på lite olika sätt. Samtalen kan ske i hela familjen, två och två och enskilt. Många gånger kan vi under terapin skifta mellan dessa olika samtal från gång till gång:

  • Hela familjen – det som ni anser är hela er familj träffas för att vi skall öka medvetenheten hur ni har det tillsammans och titta på hur vi går vidare.
  • Två och Två – Det kan vara samtal mellan vårdnadshavare emellan, det kan vara syskonsamtal, det kan vara mellan förälder och barn. Dessa kan ske medan hela familje är med eller att man ibland bara träffas två och två. I dessa dialoger titta vi på ert samspelsmönster och arbetar för låsa upp de känslor som gör ont och fastnat för att läkning skall kunna ske.
  • Enskilt – dessa samtal är viktiga för att jag som terapeut skall kunna förstå dig som individ och dina perspektiv på det som inte känns tillitsfullt och tryggt i relationerna dina nära och kära.

I familjeterapin arbetar jag med tonårsfamiljer, vuxna barn och föräldrar, yngre barn som är yngre än tonåringar deltar inte i behandlingen men kan vara med om barnpassning inte går att finna på annat sätt.

Arvode & betalning för familjesamtal online

Arvode för enskilda samtal och två och två samtal är 1350 kr och pågår i 60 minuter.

Arvodet för hela familjesamtal är 2025 kr och pågår i 90 minuter.

Betalningen sker efter varje samtal med Swich. Jag behöver adressuppgifter (pga bokföringstekniska skäll) för kvittot som skickas via e-post.

Avbokning & Avslut

Avbokning av tider måste ske minst 48 timmar innan utsatt tid. I annat fall debiteras fullt arvode. Avbokningsregel gäller från det att vi har haft första mötet. Du är självklart fri att avbryta terapin när du vill.

familj behandling

Tystnadsplikt

Jag har tystnadsplikt, men den är inte absolut. Pågår det saker där någon person är i fara så är min tystnadsplikt hävd.

Våld & missbruk

EFFT fungerar dock ej för relationer där det förekommer våld och hot om våld. Finns missbruk av alkohol eller andra droger är det viktigt att det är något som är tryggt att prata om för att metoden skall vara effektiv.

Inspelning av familjesamtalen online

I metoden arbetar jag med inspelning av familjeterapi. Detta görs av två anledningar. Dels för att kunna hjälpa er bättre om jag kört fast. Då kan jag gå tillbaka och djupare analysera vad som gör att vi fastnat och vid behov bolla med en kollega. Den andra anledningen är att i utbildningssyfte lära andra terapeuter att arbeta med metoden. Andra terapeuter som ser filmerna har tystnadsplikt. Filmerna skyddas med kryptering. Ert samtycke till videofilmning är frivilligt och ni kan ändra er om ni inte är bekväma med inspelning av online familjesamtalen.

EFFT online

E-post & sms kring familjesamtal online

E-post och sms används i största möjliga mån endast till att avboka eller omboka tider. Vill någon av er diskutera familjeterapin, vad som sägs i terapin eller liknande bör vi ta upp det vid nästa samtalstillfälle. Behöver ni stöd innan nästa inbokade möte kan det i mån av tid finnas möjlighet att boka in Zoom eller telefonmöten. Arvodet för samtal av detta slag är det samma som för familjeterapin i övrigt.

Familjesamtal online

Familjesamtal online sker över videosamtal, det är Zoom som används. Som terapeut finner jag famljeterapi över videolänk likvärdigt med verkliga möten. Många familjer upplever stora fördelar med att träffas över videolänk. Det är skönt att vara i tryggheten i hemmet när man diskuterar sårbara känslor och tid sparas genom att slippa åka till en fysisk mottagning.

Praktisk information om videolänkssamtal

Ni behöver en dator eller surfplatta (en mobiltelefon har för liten skärm om fler än en person skall vara med på bild). Enheten behöver ha kamera och mikrofon, de flesta datorer och surfplattor har det idag. Kommer ni in från olika enheter så fungerar det ganska så bra att använda en smartphone. Viktigt är att ni har bra uppkoppling. Jag rekommenderar att använda sig av en nätverkskabel till routern för jämnast kvalitet på videosamtalet.

Ett tips är att kolla uppkopplingshastigheten med den enhet ni tänkte använda och den plats ni tänkte sitta på. Det gör ni genom att gå in på den här länken: http://www.bredbandskollen.se. Får ni 10 Mbit/s i ner- och uppladdning har ni tillräckligt bra uppkoppling för att det skall fungera. Ni laddar ner rätt app via den länk som ni får för den första bokade tiden eller här: https://zoom.us/download.

familjesamtal
I metoden arbetar jag med inspelning av terapin. Detta görs av två anledningar. Dels för att kunna hjälpa dig bättre om jag kört fast. Då kan jag gå tillbaka och djupare analysera vad som gör att vi fastnat och vid behov bolla med en kollega. Den andra anledningen är att i utbildningssyfte lära andra terapeuter att arbeta med metoden. Andra terapeuter som ser filmerna har tystnadsplikt. Filmerna skyddas med kryptering. Ert samtycke till videofilmning är frivilligt och ni kan ändra er om ni inte är bekväma med inspelning av terapin. Samtycke till videofilmning ger er företräde att påbörja en terapi om flera personer är intresserade än vad jag har möjlighet att ta emot.

Om terapeuten

terapeut Jens Mebius

Jens Mebius har bedriver familjeterapi och har även en lång bakgrund av att arbeta med EFT i parterapi, idag online. Han utbildar också andra terapeuter och psykologer i EFT. Du kan även gå online i individuell terapi hos Jens.