Om Jens Mebius

Jens Mebius

Min verksamhet är fokuserad på emotionellt fokuserad parterapi (EFT). Jag tillhör en av de första som började arbeta med denna parterapiform i Sverige och har stor erfarenhet av att arbeta med metoden. Som grundare och ledare av Stockholm EFT Center verkar jag för att sprida kunskap kring emotionellt fokuserad parterapi. Jag har erfarenhet av att undervisa om emotionellt fokuserad parterapi bl.a. på psykologprogrammet på Uppsala Universitet. Idag är jag utbildare i EFT (EFT Trainer) vilket betyder att jag har rätt att anordna godkända utbildningar i EFT. Jag bedriver även handledning för andra parterapeuter och familjerådgivare som vill lära sig EFT-metoden. I  Stockholm hjälper jag även par i parterapi och jag är certifierad EFT-terapeut.

Jag innehar ett european certificate for psychotherapy.

Utbildning

Jag har en master of science in gestalt psychotherapy. från Derby University i England. Utbildningen skedde i samarbete med Gestalt-Akademin i Skandinavien. Jag är också vidareutbildad i emotionellt fokuserad parterapi och är certifierad EFT-terapeut, EFT-handledare och utbildare i EFT (EFT Trainer).

Humanprocess

Mitt företag Humanprocess startades 2005 för både individuell terapi och parterapi men är numera framförallt inriktad på emotionellt fokuserad parterapi.  I mån av tid bedrivs fortfarande individuell psykoterapi. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Stockholm men för handledning och utbildning är jag verksam i hela Sverige. Företaget som är en enskild firma innehar F-skattsedel och är ansvarsförsäkrat.

Medlemskap

Psykoterapeutiska föreningar som jag har medlemskap i:

EAP – European Association for Psychotherapy
ICEEFT – International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy

Tidigare yrkeserfarenhet

Tidigare har Jens Mebius arbetat som vårdare inom psykiatrins öppen- och slutenvård. Han har även arbetat för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), en organisation som agerar för att människor med psykisk ohälsa ska få bättre förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. För RSMHs räkning höll han kurser kring bemötande och återhämtning från psykisk ohälsa, för bl.a. kommun och landstingsanställda inom psykiatrisk vård.

Längre tillbaks i tiden har Jens Mebius även arbetat som systemutvecklare, konsult och gymnasielärare.